Plug & Play

Zelo sier nei til manuelle dataregistreringer, oppdatering av distribusjonslister og kommunikasjon som ikke kommer frem.

Tilgjengelige kanaler

Send meldinger til Slack, Teams, Workplace, email og SMS.

Twilio Logo
Sendgrid Logo
Teams Logo
Slack logo

Kom i gang med å lage nyhetsbrev og kurs som de ansatte vil ha.

Zelo gir deg innsikt i hva som fungerer. Skap et flott design og send på minutter.

Prøv gratis

Synkroniser med ditt HR-system

Synkroniser dine ansattdata fra Workday, Azure, G-Suite, Breathe HR, Okta, MS Active Directory, and Bamboo HR.

Active Directory Logo
Azure logo
Okta logo
Workday logo
Bamboo HR logo
Google Suite logo

Noe du vil legge til?

Vi utvider kontinuerlig listen vår over integrasjoner og vil gjerne vite hvilke andre systemer du ønsker å se Zelo fungere med.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Spørsmål?

Her er noen av våre ofte stilte spørsmål.

Hva er en distribusjonskanal?

En distribusjonskanal er en måte å sende meldinger til ansatte eller andre mottakere på. E-post er det vanligste eksemplet. Zelo lar deg imidlertid bruke flere kanaler parallelt for å optimalisere kommunikasjonens rekkevidde.

Kan jeg bruke mer enn én kanal samtidig?

Ja! Når du setter opp en ny melding, kan du rute meldingen til én eller flere kanaler, avhengig av publikum og oppsett.

Hvilken informasjon kan du synkronisere med vårt HR-system?

Zelos synkroniseringalgoritme er veldig fleksibel. Når du setter opp en ny synkronisering, velg hvilke felt du vil dele fra HR-systemet. Zelo vil oppdage alle innkommende felt og tilordne dem til brukerne dine. På denne måten vil distribusjonslistene dine alltid være oppdatert.